Odabir regije
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Održiva rješenja za pakiranje

S MULTIVAC-om ispunjavate zahtjeve o recikliranju i smanjenoj potrošnji ambalažnog materijala

Packaging And Processing Solutions For A Sustainable World

Materijali

Raznim konceptima materijala proizvođači mogu doprinijeti ispunjavanju trenutačnih zahtjeva tržišta s obzirom na održiva rješenja za pakiranje.

Dizajni paketa

Implementiranjem inovativnih koncepata pakiranja, odnosno novih oblika paketa, moguće je smanjiti volumen ambalažnog materijala i time plastičnog otpada.

Tehnologije obrade

Uporabom inovativnih tehnologija obrade moguće je smanjiti ambalažni materijal.


Materijali

Ambalažni materijali na bazi papira

> Saznajte više

Ambalažni materijali od obnovljivih sirovina

> Saznajte više

Mono materijali

> Saznajte više

1. Ambalažni materijali na bazi papira

MULTIVAC PaperBoard

Obećavajuća prednost je razvoj koncepata za pakete koji se temelje na materijalima za koja postoje već zatvoreni kružni tokovi recikliranja. Primjer toga su rješenja za pakiranje temeljena na papirnim vlaknima jer se papir nakon uporabe može vratiti u postojeći kružni tok papira. Čak i kada se materijal zbrine u običan ambalažni otpad, a ne u kantu za papir, danas ga je u modernim pogonima za recikliranje moguće detektirati, razvrstati i vratiti u odgovarajući kružni tok.

S PaperBoard tvrtka MULTIVAC nudi razna rješenja za proizvodnju paketa od materijala temeljenih na papirnim vlaknima. Ambalažne materijale koji su razvijeni zajedno s vodećim proizvođačima i ispunjavaju zahtjeve prehrambene industrije s obzirom na barijernu i zaštitnu funkciju moguće je obrađivati standardnim strojevima. Za proizvodnju MAP i skin paketa naš asortiman obuhvaća rješenja za zatvarače zdjelica i za strojeve za pakiranje termooblikovanjem. Pritom je strojeve za pakiranje moguće individualno konstruirati prema zahtjevima klijenta o učinku.

Tako je na zatvaračima zdjelica moguće obrađivati zdjelice od kartonskih kompozitnih materijala ili kartonskih izrezaka koje je nakon uporabe krajnjih korisnika moguće odvojeno razvrstati. Za proizvodnju paketa temeljenih na papirnim vlaknima na strojevima za pakiranje termooblikovanjem tvrtka MULTIVAC nudi tri rješenja. Za proizvodnju vakuum skin paketa moguće je uporabiti papirne kompozitne materijale promjenjivog oblika koji su raspoloživi u raznim gramaturama i s raznim funkcijskim slojevima. Isto tako moguće je rabiti kartonske kompozitne materijale s kotura kao nosive materijale za vakuum skin pakete. Oba nosiva materijala moguće je odvojiti nakon uporabe krajnjih korisnika.

Osim toga, razvili smo koncept strojeva za obradu kartonskih zdjelica od mono kartona na strojevima za pakiranje termooblikovanjem. Oni su u alatu za termooblikovanje opremljeni odgovarajućim plastičnim zavarenim slojem preko kojeg je moguće zavariti odgovarajuću skin foliju. Taj koncept također omogućava razvrstano odvajanje ambalažnih materijala krajnjih korisnika.

2. Ambalažni materijali od obnovljivih sirovina

Uporaba biopolimera

Prilikom razvoja održivih paketa kao alternativa se razmatraju i takozvani polimeri. Pojam "biopolimeri" obuhvaća dva razreda materijala: s jedne strane polimere izrađene od rastućih sirovina kao što su npr. PLA i PHA. Ti polimeri su biološki razgradivi. S druge strane tom razredu materijala pridružuju se i polimeri koji su potpuno ili djelomično izrađeni od rastućih resursa, ali nisu biološki razgradivi, kao što su npr. PET ili PE.

Za proizvodnju termooblikovanih paketa od biopolimera od rastućih resursa prema današnjem saznanju termoplast PLA spada u aktualne alternative. Međutim, zbog malih barijernih svojstava i niske udarne vlačne otpornosti područja primjene za termooblikovane pakete od tog materijala su ograničene. Često se oni rabe samo u sektoru svježeg voća i povrća. Za cjelovitu procjenu biopolimera osim ekonomskih aspekata, među koje spadaju cijena i raspoloživost, trebalo bi razmatrati i iskoristivost tih materijala na kraju životnog ciklusa. Tako je zbog nedostatka potražnje potrošača i pogrešnih postojećih sustava danas još teško predstaviti potpuno razvrstano odvajanje tih materijala. Stoga se može dogoditi da se biološki razgradivi polimeri usmjere na recikliranje za uobičajenu plastiku, umjesto u industrijska postrojenja za kompostiranje.

3. Mono materijali

Materijali od PP-a i APET-a

Dodatna prednost je razvoj paketa koji se po mogućnosti sastoje od samo jednog materijala, odnosno mono materijala. Njih je zatim moguće opet usmjeriti razvrstane u odgovarajući kružni tok. Za ovaj postupak nude se iz današnje perspektive naročito materijali od PP-a (polipropilena) i APET-a (amorfnog polietilen tereftalata).

Prilikom uporabe mono materijala za pakiranje namirnica potrebno je, međutim, uzeti u obzir promjenu barijernih svojstava u usporedbi s donedavno korištenim kompozitnim materijalima te učinke na zapakirani proizvod. Osim toga, zbog eliminacije funkcijskih slojeva kao što su npr. slojevi za varenje, moguće je promijeniti raspon obrade materijala. Zbog toga je potrebno prilagoditi dimenzioniranje parametara obrade.

PP - polipropilen

PP folija je često korištena standardna plastika za pakete. Materijal se odlikuje dobrim barijernim svojstvima, toplinskom otpornošću i stabilnošću. Od svih standardnih plastika PP ima najmanju gustoću. Paketi od PP-a time u usporedbi s drugim materijalima imaju manju masu, što je važan aspekt održivosti i zaštite okoliša. Međutim, obrada materijala na strojevima za pakiranje termooblikovanjem zahtjevnija je nego kod drugih plastika.

 

APET - polietilen tereftalat

Visokotransparentan APET također se odlikuje vrlo dobrom barijernom vrijednošću u odnosu na vodenu paru i plin. Otporan je na ulja i masti i moguće ga je rabiti u rasponu temperature između –40 °C i +70 °C. Trenutačno se već rabe APET zdjelice i drugi mono materijali za pakiranje svježih proizvoda umjesto kompozitnih materijala. Radi sigurnog rezultata pakiranja pritom se rabe pokrovne folije s tankim medijima za varenje kao što su npr. lakovi za varenje.

 

 

 

Uštede materijala zbog optimiziranog dizajna

Dizajni paketa

Veličina paketa

Svako pakiranje u pravilu bi trebalo biti optimalno prilagođeno obliku i veličini proizvoda. Koncepti promjene kalupa tvrtke MULTIVAC omogućavaju brzo, individualno prilagođavanje kalupa stvarno potrebnoj veličini paketa. Na taj način izbjegava se prekomjerno pakiranje manjih proizvoda i štedi se ambalažni materijal.

Obrada tanjih materijala inovativnim postupcima oblikovanja

Kod termooblikovanog pakiranja uporabom tanje folije moguće je smanjiti volumen ambalažnog materijala. Za to je moguće uporabiti materijale koji unatoč manjoj debljini imaju usporediva barijerna svojstva i time jamče istu zaštitu proizvoda kao deblji materijali. Prikladnim dizajnom paketa moguće je postići iste otpornosti i funkcionalnosti paketa kao kod obrade debljih materijala. To se postiže, među ostalim, uporabom stabilizirajućih rebara na bočnim stijenkama paketa i prilagođenim oblikovanjem na kutovima i dnu paketa.

Dodatni aspekt odnosi se na proces oblikovanja tijekom termooblikovanog pakiranja. Uporabom alternativnih postupaka oblikovanja moguće je optimizirati tok materijala u alatu za oblikovanje, zbog čega se tanji materijali mogu preraditi u pakete – bez gubitaka zaštite proizvoda. Pritom se, na primjer, rabi takozvano pečatno ili eksplozivno oblikovanje. Tako se kod eksplozivnog oblikovanja kontinuiranim porastom tlaka u alatu za termooblikovanje postiže bolje uobličavanje jer se folijski materijal raspodjeljuje ravnomjernije i brže nego kod standardnog sustava oblikovanja. Kombiniranjem eksplozivnog oblikovanja s potporom pečata te pozitivne efekte moguće je i povećati – kod konstantne kvalitete kalupa moguće je time iskoristiti do 20 posto tanje folije.

 

Vakuum skin paketi

Kod proizvodnje vakuum skin paketa rabe se materijali koji unatoč maloj gustoći imaju optimalna barijerna svojstva i time doprinose optimalnoj trajnosti proizvoda. Kombiniranjem skin folije s nosivim materijalima od papirnih vlakana moguće je, osim toga, većinu ambalaže usmjeriti na recikliranje nakon što je PE ljepljivi sloj razvrstan od nosača papira.

Preklopivi paketi

Ako se razmatraju takozvani preklopivi paketi, oni mogu biti atraktivna alternativa za pakiranje, na primjer, rezanih kobasica ili sira od uobičajenih termooblikovanih paketa od tvrde folije – uz znatno manji potreban volumen. Druga prikladna mogućnost smanjenja ambalažnog materijala je obrada pjenastih materijala koji zbog manje gustoće omogućavaju daleko manju uporabu plastike. Tako su danas na raspolaganju pjenaste APET folije čija gramatura iznosi samo cca 25 posto kompaktnih folija.

Smanjenje ambalažnog materijala uporabom inovativnih tehnologija obrade

Prilikom proizvodnje termooblikovanih paketa nastaju folijski otpadci koje je, međutim, uporabom inovativne procesne i alatne tehnologije moguće smanjiti na minimum – s pozitivnim učinkom na potrošnju ambalažnog materijala i, ne najmanje važno, na učinkovitost proizvodnje paketa.

Tehnologije obrade

1. Proizvodnja paketa sa standardnim radijusima (9 mm)


 

 

 

Smanjenje folijskog otpada

U procesu termooblikovanja bočne trake jamče precizno vođenje folije za termooblikovanje te proizvedenih i napunjenih paketa do njihovog izdvajanja na kraju procesa. Kako bi se osigurala visoka kvaliteta i minimalan učinak, bočne trake moraju imati minimalnu širinu, koja naposljetku osigurava i pridržavanje presjeka za usisavanje u alatu za varenje, a time i minimalna vremena isisavanja i obrade plinom.
S novom generacijom alata za strojeve za pakiranje termooblikovanjem RX 4.0, X-tools, moguće je smanjiti bočne trake potrebne za vođenje folije za termooblikovanje u procesu pakiranja sa 19,5 na 15 mm, i to bez smanjenja učinka u procesu pakiranja.

Smanjenje površine folije

Širina zavarenog šava kod termooblikovanih paketa obično je 5 mm. Njezinim smanjivanjem na 3 mm moguće je postići znatne uštede površine folije koja je potrebna za proizvodnju paketa. Inovativni alati pritom jamče maksimalnu kvalitetu zavarenog šava.

Dodatno smanjivanje širina prirubnice za varenje u smjeru kretanja stroja moguće je postići uporabom servomotornih procesnih jedinica u stanicama za varenje i rezanje.

2. Proizvodnja paketa sa većim radijusima

Za proizvodnju paketa s većim radijusima prijeko je potrebna uporaba trakasti izbijač. U standardnoj konfiguraciji alata stoga su između paketa poprečno na smjer kretanja stroja predviđene lamele širine 5 mm.

Za smanjivanje širine lamela poprečno na smjer kretanja stroja moguće je uporabiti segmentirani alat za rezanje, čime je širinu lamela moguće smanjiti na 3 mm. Dodatnu optimizaciju potrošnje materijala moguće je postići kombiniranjem segmentiranog alata za rezanje s gore navedenim tehnologijama; investicije potrebne za to moguće je vrlo brzo amortizirati znatnim uštedama materijala.

3. Proizvodnja konturnih paketa

Za proizvodnju konturnih paketa MULTIVAC nudi inovativne alate za rezanje koji u najvećoj mjeri jamče rezanje bez otpadaka, kao što su npr. rezač oblika i kontura BAS 20, kojim se otpad znatno minimizira. Isto tako kompletni alati za rezanje doprinose tome da se rešetka za izbijanje koja nastaje prilikom proizvodnje konturnih paketa u najvećoj mjeri prepolovi.

 

4. MULTIVAC X-line

The X-line from MULTIVAC sets a new benchmark in the market for reduced consumption of packaging materials. The new generation of thermoforming packaging machines, which was shown for the first time at interpack 2017, is equipped with a wide range of innovative technology. In addition to the X-tools described above, there is also MULTIVAC Pack Pilot, which supports operators in setting up the thermoform packaging machine to the optimum level. When new recipes are created, the machine sets the parameters itself to the optimum operating point, using the die set data and the features for pack, product and packaging material that have been selected. This leads to significant savings as regards product, packaging materials and production time. The X-line also has a level of sensor control never achieved before. Using closed control circuits, the Multi Sensor Control constantly captures a wide range of process values, such as for forming, evacuation, and sealing. These are then combined and controlled to the optimum level for every process stage - and this guarantees excellent packaging results are achieved with efficient use of materials. And last but not least, film consumption is reduced significantly by the reduction in film loss during start-up and die conversion, particularly where there are frequent format changes.

> Learn more

 

Pristanak*