Odabir regije
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Smart Services & MULTIVAC Pack Pilot

Veća učinkovitost zbog digitalnih rješenja

 

Svojim revolucionarnim digitalnim rješenjima tvrtka MULTIVAC već danas nudi mnoštvo alata kojima je moguće povećati raspoloživost, a time i učinkovitost stroja.

Transparentni procesi i procesni podatci u stvarnom vremenu daju važan doprinos učinkovitosti i ekonomičnosti postrojenja i linija.

Digitalnim proizvodima i uslugama tvrtke MULTIVAC svojim klijentima nudimo inovativna rješenja za nadzor, upravljanje i optimizaciju proizvodnje – koja su istodobno umrežena i usporediva. Jednostavno, ugodno i uživo. Za nova postrojenja i za naknadno opremanje postojećih strojeva.

Uporaba MULTIVAC Smart Services pritom ne zahtijeva veliku početnu investiciju jer modularno konstruirana ponuda digitalnih pomoćnika omogućava fleksibilno prilagođavanje MULTIVAC stroju i odgovarajućim linijskim komponentama. Naši klijenti pritom će jednako profitirati u svim operativnim i strateškim pitanjima, od rukovatelja strojem do rukovoditelja.

 

Pregled naših Smart Services

 

Smart Production Dashboard

Imate li brz i jednostavan pregled toga kada i koliko se u vašoj proizvodnji zaista proizvelo ili nije proizvelo proizvoda?

U 8 od 10 slučajeva neostvarivanje proizvodnog cilja nije moguće rano prepoznati, a u više od pola tih slučajeva cilj je i dalje moguće postići pravodobnim poduzimanjem mjera.

Sa Smart Production Dashboard u svakom trenutku i na svakom mjestu imate pregled nad svojim proizvodnim brojkama i uvijek stojite za kormilom.

Saznajte više >

 

 

 

Smart OEE Analyzer

Znate li s kojom učinkovitošću zaista proizvodite pojedinačne artikle?

Mnogi naši klijenti nemaju točne pokazatelje svoje učinkovitosti. Učinkovite proizvodnje u pogledu resursa nisu samo brže i otpornije na tržištu, nego su i proizvodni troškovi sve niži, a marže sve veće.

Sa Smart OEE Analyzer možete analizirati učinkovitost na temelju podataka. Prepoznat ćete provodi li se vaša proizvodnja prema očekivanjima ili ju je ponegdje potrebno optimizirati.

Saznajte više >

 

 

 

Smart Log Analyzer

Poznajete li pogreške koje se najčešće pojavljuju na vašem stroju? Znate li i koliko prekida rada one uzrokuju?

Želite ciljano iskoristiti i transparentno nadzirati poraste učinkovitosti?

Sa Smart Log Analyzer možete brzo identificirati glavne uzroke prekida rada te prepoznati najčešće pogreške i trajanje prosječnog prekida rada.

Saznajte više >

 

Smart Machine Report

Zamjena folije na našim strojevima može trajati 3 minute. Koliko je vašim zaposlenicima za to potrebno?

S našim Smart Machine Report steći ćete brzi pregled raznih usporedaba strojeva ili smjena, detalja recepata i promjena recepata.

Saznajte više >

 

 

Smart Data Backup

Sigurnost vaših recepata jednako vam je važna kao i nama? Ne želite izgubiti ni jednu promjenu recepata koje ste obavili i želite imati pristup njima u svakom trenutku i svugdje?

S pomoću Smart Data Backup sve promjene recepata automatski se spremaju i recepte možete jednostavno vratiti, pritom ne ometajući proizvodni proces.

Saznajte više >

 

MULTIVAC Pack Pilot

Znate li da parametrizacija novog recepta na našim strojevima često traje dulje od 20 minuta?

Znate li i da su čak i nakon parametrizacije veoma rijetko na strojevima namještene optimalne vrijednosti s obzirom na sigurnost procesa i učinkovitost?

Naš MULTIVAC Pack Pilot omogućava vam da s tek nekoliko "klikova" sastavite novi, što je moguće optimalan recept za vašu proizvodnju: izravno na stroju ili paralelno s pomoću web aplikacije kako ne biste ometali proizvodnju.

Saznajte više >

 

Smart Production Dashboard

Upravljačka centrala za digitalne strojeve

Upravljačka centrala digitaliziranog stroja iz perspketive korisnika je Dashboard koji se ne nalazi samo na velikom ravnom zaslonu pored stroja, nego ga je po potrebi moguće promatrati i daljinski na PC-u u uredu. Na taj način osoblje stroja, ali i rukovodstvo, ima pristup uživo svim relevantnim informacijama o aktualnoj učinkovitosti. Prednost takvog alata je znatno skraćenje komunikacijskih putova i vremena reagiranja.

 • Pristup proizvodnom procesu u stvarnom vremenu
 • Važni pokazatelji prikazuju se na preglednoj upravljačkoj ploči, razvrstani po proizvodnim fazama i smjenama
 • Odstupanja između raznih smjena te dugotrajne tendencije mogu se jednostavno utvrditi i analizirati

 

Smart OEE Analyzer

Strateški instrument za povećavanje učinkovitosti

Smart OEE Analyzer u raznim stupnjevima nudi detaljne analize radnih podataka stroja za pakiranje u razdoblju od do četiri tjedna. Softver pritom registrira postotak raspoloživosti, kvalitetu paketa i učinak stroja, množi te vrijednosti i iz njih izračunava opću učinkovitost opreme (engl. Overall Equipment Effectiveness, OEE).

 • Jednostavan pregled učinkovitosti procesa pakiranja strojeva i linija
 • Podatci se prikazuju na atraktivnoj upravljačkoj ploči kao vremenski redak. Svojstva je moguće prilagođavati odabirom raznih razdoblja ili smjenskih modela
 • Budući da se učinak, raspoloživost i kvaliteta zasebno prikazuju, uzroke za nedovoljan OEE moguće je jednostavno i precizno identificirati

 

Smart Log Analyzer

Fleksibilan alat za optimizacije

Smart Log Analyzer čita memoriju poruka i pogrešaka stroja i učitava odgovarajuće podatke u Smart Hub, gdje se oni zatim analiziraju. Registriranje podataka obuhvaća opsežne informacije kao što su produktivna vremena stroja i događaji koji uzrokuju prekide rada. Smart Log Analyzer svojom funkcionalnosti nije namijenjen samo korisnicima, nego i servisnim tehničarima. U slučaju neispravnosti njima su odmah na raspolaganju važni podatci za otklanjanje pogrešaka, čime je moguće skratiti vremena prekida rada stroja.

 • Precizna analiza protokolnih podataka MULTIVAC stroja ili linije radi identificiranja glavnih uzroka neplaniranog prekida rada
 • Sve pogreške koje se pojave u promatranom razdoblju navode se i vizualiziraju ovisno o ukupnom vremenu prekida rada, prosječnomvremenu prekida rada ili učestalosti
 • Smart Log Analyzer našim klijentima omogućava prepoznavanje glavnih uzroka odstupanja učinka u proizvodnom procesu i rješavanje specifičnih problema

 

Smart Machine Report

Brza i smislena usporedba

Upravljački alat visoke klase za voditelje smjena i rukovodstvo. U Smart Machine Report na raspolaganju su za preuzimanje sva automatski i u redovitim razmacima generirana analitička izvješća koja možete proslijediti drugim osobama. Pregledna izvješća omogućavaju usporedbe strojeva ili smjena, obavještavaju o receptima i promjenama recepta i omogućavaju procjenu učinka cjelokupnog proizvodnog procesa. Podatci se pohranjuju centralno i moguće ih je u svakom trenutku ugodno i brzo otvoriti sa svakog PC-a ili mobilnog telefona.

 • Automatski generirana analitička izvješća
 • Za smislenu usporedbu na temelju smjena, strojeva, promjena recepta, recepata itd.
 • Mogu se brzo i jednostavno otvoriti
 • Vrlo korisno za voditelje smjena, planere proizvodnje, rukovodstvo itd.

 

 

 

Smart Data Backup

Automatsko spremanje dragocjenih podataka

S MULTIVAC Smart Data Backup uvijek ste na sigurnoj strani!
S pomoći ovog zaista inteligentnog alata postavke na MULTIVAC stroju za pakiranje automatski se spremaju u zaštićenom mrežnom području. Smart Data Backup radi bez problema u pozadini, ne ometajući vaš proizvodni proces. Pristup je pritom fleksibilno moguć od svuda s pomoću preglednika. Sve postavke moguće je u svakom trenutku preuzeti u Smart Service i po potrebi jednostavno vratiti.

 • Automatsko sigurnosno kopiranje podataka na zaštićenom mrežnom području
 • Jednostavno preuzimanje i pouzdano vraćanje postavaka stroja
 • Fleksibilan pristup preko preglednika

 

MULTIVAC Pack Pilot

Optimizacija procesa u novoj dimenziji

MULTIVAC Pack Pilot-om rukuje se izravno preko HMI 3 stroja za pakiranje. Za stvaranje novih konfiguracija stroja ili recepata korisnik odabire samo odgovarajuća obilježja paketa, ambalaže i proizvoda. U kombinaciji s podatcima o stroju i alatu paket je moguće proizvesti gotovo u optimalnoj radnoj točki, a odgovarajući recept moguće je po potrebi izravno učitati. Sustav pritom generira potrebne parametre na temelju Rule Engine koji osigurava kontinuiranu optimizaciju.

S MULTIVAC Pack Pilot stroj za pakiranje optimalno je namješten već na početku proizvodnje, tako da bez znatnih gubitaka kod pokretanja može s velikim učinkom proizvoditi visokokvalitetne pakete. To stvara znatne uštede u pogledu proizvoda, ambalažnih materijala i vremena proizvodnje. Sama preinaka stroja na neki drugi ambalažni materijal s pomoću Pack Pilot obavlja se tako jednostavno i sigurno kao nikada prije.

 • Automatsko prepoznavanje i dohvaćanje trenutačno korištenog kompleta kalupa
 • Izračunavanje preko 10 relevantnih parametara za stvaranje artikla (RX 4.0)
 • Komunikacija zaštićenim podatcima
 • Rukovanje Pack Pilot-om neprimjetno je integrirano u korisničko sučelje HMI 3 i raspoloživo na svim instaliranim jezicima
 • Pojednostavljeno pretraživanje s automatskim dovršavanjem za preko 100 specifikacija folija

myMULTIVAC - vaša centralna ulazna točka u MULTIVAC svijet

Jedna prijava za sve MULTIVAC aplikacije:

 • Portal za korisnike
 • Smart Services
 • Poduke

 

Opsežne Self Service mogućnosti:

 • Kupnja rezervnih dijelova, ambalažnog materijala i digitalnih proizvoda
 • Informacije i dokumenti za naručivanje, praćenje pošiljaka
 • Informacije o stroju, dokumenti i učinak
 • Upravljanje s Installed Base
 • Servisne informacije i izvješća

Mišljenja korisnika i stručni članci

Ter Beke uses digital solutions from MULTIVAC

The Belgian food company, Ter Beke, counts on digitalization – and on MULTIVAC – in its factory in Veurne. Thanks to MULTIVAC’s digital services, it has been possible to optimize the complex packaging processes for the different sausage varieties to a very significant degree – and within just the initial phase of…

Guido Spix - Director, CTO and COO of MULTIVAC

From packaging machine manufacturer to digital company - MULTIVAC’s innovation strategy

Interview with Guido Spix, Director, CTO and COO

Together towards the Smart Food Factory

CSB-System AG and MULTIVAC are jointly developing solutions for
food production of the future

MULTIVAC Pack Pilot - a new dimension in operating convenience

MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required.

 

Obratite nam se