Odabir regije
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Line Control

Upravljanje i rukovanje cijelom linijom

MULTIVAC Line Control (MLC) omogućava posebno učinkovito rukovanje MULTIVAC linijama. To obuhvaća pokretanje, startanje, zaustavljanje, pražnjenje i promjenu recepta u cijeloj liniji. MLC znatno pojednostavljuje rukovanje, jamči sigurne i ponovljive procese i minimizira potencijalne pogreške kod rukovanja. Predstavlja temelj za jednostavno integriranje linije u ERP, MES, MRP ili PPS sustave naših klijenata.

MULTIVAC Line Control (MLC) je inovativno rješenje koje ekstremno pojednostavljuje rad i rukovanje linijama i povećava njihovu učinkovitost.

Često ponavljajući radni procesi kao što su pokretanje, startanje, zaustavljanje, pražnjenje i promjena recepata s pomoću MLC-a postaju standardizirani i ponovljivi procesi u cijeloj liniji.
Radno osoblje profitira od znatno kraćih radnih postupaka te jednostavnih, brzih i nepogrešivo izvedenih upravljačkih koraka. Rezultat je znatno veća raspoloživost kompletne linije i minimaliziranje pogrešaka kod rukovanja. Zbog obrađivanja svih relevantnih procesnih podataka MULTIVAC Line Control usto je idealna osnova za opcionalne digitalne servise kao što su npr. OEE analize.

MULTIVAC Line Control predstavlja temelj za jednostavno integriranje linije u ERP, MES, MRP ili PPS sustave naših klijenata.

Pokretanje linije

Nakon aktiviranja glavne sklopke na linijskim elementima na bilo kojem upravljačkom terminalu (HMI 3) moguće je centralno odabrati linijski recept za cijelu liniju. Svaki linijski element automatski prima prikladan prijedlog recepta koji rukovatelj potvrđuje nakon svih potrebnih, ručnih postupaka opremanja

MULTIVAC Line Control znatno povećava učinkovitost i sigurnost pokretanja linija. Za rukovatelja pritom se smanjuje ne samo potrebno vrijeme, nego i putovi za učitavanje pojedinačnih recepata po stroju. Upravljanje receptima u cijeloj liniji automatski omogućava uporabu ispravnih recepata.

MLC omogućava pokretanje linije tek kada su svi linijski moduli spremni za rad. Time se dodatno minimiziraju potencijalni izvori pogrešaka.

Pokretanje i zaustavljanje linije

S MLC moguće je centralno pokretati i zaustavljati cijelu liniju na bilo kojem upravljačkom terminalu (HMI 2, HMI 3). Kod zaustavljanja svaki linijski modul automatski prelazi u stanje „stopped“.

MULTIVAC Line Control pretvara pokretanje i zaustavljanje linija u regulirani proces i time ih čini znatno jednostavnijim i bržim. Osim smanjenog potrebno vremena i kraćih putova kretanja za rukovatelja povećava se raspoloživost postrojenja.

Zamjena recepta u cijeloj liniji

S pomoću MLC-a moguće je centralno odabrati željeni linijski recept na bilo kojem upravljačkom terminalu (HMI 3). Svaki linijski element automatski prima prikladan prijedlog recepta koji rukovatelj potvrđuje nakon svih potrebnih, ručnih postupaka opremanja.

Usto se u upravljačkom sustavu mogu prikazati kontrolni popisi za ručne postupke opremanja koje treba obaviti rukovatelja i koje treba potvrditi na upravljačkom terminalu. S pomožu MULTIVAC Line Control zamjena recepta u linijama postaje sigurnija i brža. Za rukovatelja pritom se smanjuje ne samo potrebno vrijeme, nego i putovi za učitavanje pojedinačnih recepata po stroju. Istodobno se osigurava da je se promjena recepta obavi ispravno i na svakom stroju.
Upravljanje receptima u cijeloj liniji automatski omogućava, na primjer, uporabu ispravnih podataka o proizvodu. Oni najčešće obuhvaćaju i ispravne preglede ispisa i podatke za ispis, što je u svakodnevnom radu kritičan izvor pogreške za rukovatelja koji može uzrokovati dulji naknadni rad ili povrat proizvoda.

Pregled stanja linije

Pregled stanja linije MLC-a brzo i pouzdano identificira i locira uzrok neplaniranih zaustavljanja linije koji nastanu, na primjer, zbog nedostatka materijala. Pregledom stanja linije isto tako moguće je učinkovito locirati druge potencijalne uzroke neispravnosti, kao što su aktiviranje zaštitnih krugova ili kontrolnih senzora.
S pomoću MLC-a time se znatno pojednostavljuje i ubrzava otklanjanje uobičajenih neispravnosti u proizvodnji. Osim smanjenog potrebnog vremena za rukovatelja optimizira se raspoloživost linije i pouzdanije se ostvaruju proizvodni ciljevi. Zbog diferenciranih strojnih statistika dobiva se bolja baza podataka za OEE analize.

Pražnjenje linije

Uz podršku MLC-a liniju je moguće kontrolirano isprazniti u svakom trenutku i na svakom upravljačkom terminalu (HMI 3). Proizvodi i paketi koji se nalaze u liniji kontrolirano se izvlače iz linije. Oni pritom prolaze kroz još neobavljene procesne korake. Nakon toga linijski modul automatski prelazi na stanje „complete“ i linija je spremna za promjenu proizvoda ili recepta ili za kraj smjene.

MULTIVAC Line Control pretvara pražnjenje linija u regulirani proces i time ga čini vrlo jednostavnim i pouzdanim. Osim smanjenog potrebno vremena i kraćih putova kretanja rukovatelja ova funkcija MLC-a omogućava naročito učinkovitu pripremu promjene proizvoda. Zbog diferenciranih strojnih statistika time se dobiva bolja baza podataka za OEE analize.

MULTIVAC Line Control

  • Start/stop linije
  • Integrirano upravljanje receptima
  • Integrirani linijski upravljački sustav
  • Modularna izvedba omogućava dodatne korisničke primjene

Mišljenja korisnika i stručni članci

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

RX 4.0 offers maximum process reliability

The medical products and pharmaceutical industries place very great demands on the precision and reproducibility of processes when packing sensitive products - not least because of the new MDR and UDI regulations. The declared aims of both sectors also include improvements in throughput times, production efficiency and…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

Obratite nam se

Pristanak*